Άρθρο για τις καρδιοπάθειες

Άρθρο για τις καρδιοπάθειες

Παρακάτω σας παραθέτουμε το άρθρο του παιδοκαρδιοχειρουργού και μέλους της Επιστημονικής μας Επιτροπής, κ. Γεώργιου Σαρρή για τις «Κρυφές» καρδιοπάθειες.

Άρθρο