Ο χώρος της έκθεσης των Μ.Κ.Ο. στο 5ο Ετήσιο Capital Link Συνέδριο EKE.