Το προσωπικό της «Καρδιάς του Παιδιού» προωθώντας το μήνυμα του Συλλόγου.