Η Πρόεδρος μαζί με το προσωπικό της «Καρδιάς του Παιδιού» ενημερώνει το κοινό.