Ο Jimmy Αθανασόπουλος παρουσιάζοντας τις κοινωνικές δράσεις του Ομίλου Libra.