Ενίσχυση της φωνής των ασθενών

«Η Καρδιά του Παιδιού», εκπροσωπεί την ομάδα των ασθενών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες και προσπαθεί να ενδυναμώσει τη φωνής τους. Από την αρχή της ίδρυσης της, κάνει παρεμβάσεις και διενεργεί διαβήματα και επιπλέον υποβάλλει σωρεία υπομνημάτων προς τους Αρμόδιους φορείς και τα Υπουργεία, έχοντας ως στόχο την τροποποίηση του υφιστάμενου συστήματος υγείας και πρόνοιας. Παράλληλα, καταβάλλει προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Νομοθεσίας, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των πασχόντων που εκπροσωπεί.