Κέντρα Αναφοράς

Κρατική Μέριμνα Τα ασφαλιστικά ταμεία όσον αφορά τα παιδιά, καλύπτουν εξ ολοκλήρου τη δαπάνη νοσηλείας στα Δημόσια Νοσοκομεία καθώς και στις Ιδιωτικές Κλινικές. Εξαίρεση αποτελεί το Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων του οποίου οι έμμεσα ασφαλισμένοι καταβάλουν συμμετοχή 10%. Απαλλάσσονται της συμμετοχής τα παιδιά με Συγγενή Καρδιοπάθεια έως 14 ετών εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. «Η Καρδιά του Παιδιού» θεωρεί ότι η απαλλαγή αυτή θα πρέπει να επεκταθεί για κάθε παιδί με Συγγενή Καρδιοπάθεια, ανεξαρτήτου ηλικίας και ποσοστού αναπηρίας. Κατόπιν σχετικών ενεργειών έλαβε τη ρητή διαβεβαίωση από τη διοίκηση του ΟΠΑΔ ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα τροποποιηθεί. Επίσης ενημερώνουμε ότι τα παιδιά με Συγγενή Καρδιοπάθεια και με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% λαμβάνουν προνoιακό επίδομα 626 € το δίμηνο, απαλλάσσονται δε, κατά 2.400€ από το οικογενειακό εισόδημα και δικαιούνται κάρτα απεριορίστων διαδρομών σε περίπτωση που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Εκπαίδευση Τα καρδιοπαθή παιδιά είναι σε θέση να παρακολουθούν κανονικά μαθήματα, σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα κατ΄οίκον διδασκαλίας. Συνιστάται στους γονείς σε κάθε περίπτωση να ενημερώνουν τη διεύθυνση του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει το παιδί. Όσον αφορά την εισαγωγή των παιδιών αυτών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (A.E.I.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης και σύμφωνα με το ΦΕΚ 156-Α΄/04.09.09 Ν.3794/09 και άρθρο 35, μπορούν να γίνουν δεκτοί χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων, με ποσοστό που ανέρχεται σε 5%, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Επαγγελματική Αποκατάσταση Τα καρδιοπαθή παιδιά με αναπηρία άνω του 50% εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά την προώθηση της απασχόλησης ειδικών κοινωνικών ομάδων (Ν.2643/96). Εντάσσονται επίσης στις αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν την υποχρεωτική τοποθέτηση στο Δημόσιο, Ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα μέσω πάντοτε των επιτροπών του ΟΑΕΔ, κατόπιν σχετικής προκήρυξης.

Στρατιωτική Θητεία Οι νέοι που πάσχουν από κάποια μορφή Συγγενούς Καρδιοπάθειας είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν κανονικά στις μονάδες τους. Εν συνεχεία θα παραπεμφθούν στην αντίστοιχη Υγειονομική Επιτροπή, η οποία θα κρίνει εάν είναι κατάλληλοι για στράτευση ή όχι.

Πλήρη Παιδοκαρδιολογικά & Παιδοκαρδιοχειρουργικά Κέντρα (με δυνατότητα καρδιακού καθετηριασμού και παιδοκαρδιοχειρουργικών επεμβάσεων)

 1. Νοσοκομείο Παίδων Αγ.Σοφία www.paidon-agiasofia.gr
  και Αγλαϊα Κυριακού www.aglaiakyriakou.gr
 2. Νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ www.mitera.gr & www.childrenshearts.gr
  Όμιλος ΥΓΕΙΑ www.hygeia.gr
 3. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο www.onasseio.gr
 4. Νοσοκομείο Παίδων ΙΑΣΩ www.iaso.gr

Κέντρα με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση παιδιατρικών αρρυθμιών

Νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ www.mitera.gr & www.childrenshearts.grΌμιλος ΥΓΕΙΑ www.hygeia.gr

Νοσοκομεία & Κλινικές με Παιδοκαρδιολογικά μόνο τμήματα

(πραγματοποιούνται υπέρηχοι καρδιάς, αλλά όχι καρδιακός καθετηριασμός)

 1. Γενικό Κρατικό Νίκαιας www.nikaia-hosp.gr Τζάνειο www.tzaneio.gr
 2. Αττικό Νοσοκομείο www.attikonhospital.gr
 3. Ευρωκλινική Αθηνών – Παιδιατρική Κλινική www.euroclinic.gr
 4. Ιατρικό Κέντρο Αθηνών www.iatriko.gr
 5. ΑΧΕΠΑ www.ahepahosp.gr
 6. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων www.uhi.gr
 7. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου (Πάτρα) www.med.upatras.gr
 8. Ηράκλειο (Βενιζέλειο, ΠΕΠΑΓΝΗ) www.venizeleio.gr
 9. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης www.papageorgiou-hospital.gr
 10. Νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης www.gpapanikolaou.gr

Καρδιολογικές Κλινικές με εξειδίκευση και στους Ενήλικες με Συγγενείς Καρδιοπάθειες

 1. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών www.hippocratio.gr
 2. Τζάνειο Νοσοκομείο www.tzaneio.gr
 3. Νοσοκομείο General ΙΑΣΩ http://www.iasogeneral.gr/

Καρδιοχειρουργικά Κέντρα για Ενήλικες με Συγγενείς Καρδιοπάθειες

 1. ΔΘΚΑ ΜΗΤΕΡΑ – Όμιλος ΥΓΕΙΑ www.mitera.gr & www.childrenshearts.gr
 2. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο www.onasseio.gr

Νοσοκομεία που προσφέρουν Μαγνητική Τομογραφία με εξειδίκευση στις Συγγενείς Καρδιοπάθειες

 1. ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ – Όμιλος ΥΓΕΙΑ  www.hygeia.gr
 2. Νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ www.mitera.gr& www.childrenshearts.gr
 3. Αττικό Νοσοκομείο www.attikonhospital.gr

Νοσοκομεία που προσφέρουν Μαγνητική Τομογραφία σε νεογνά και βρέφη με Συγγενείς Καρδιοπάθειες υπό γενική αναισθησία

1.Νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ www.mitera.gr & www.childrenshearts.gr

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στα γραφεία του Συλλόγου «Η Καρδιά του Παιδιού»: 210 3218488 & 210 3253876