Ευχαριστήρια Επιστολή προς Διοίκηση Υπουργείου Υγείας