Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα συγγενών καρδιοπαθειών

Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα συγγενών καρδιοπαθειών