Η Philips Hellas S.A. κοντά στην «Καρδιά του Παιδιού»

Η Philips Hellas S.A. κοντά στην «Καρδιά του Παιδιού»