Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Συλλόγου «Η Καρδιά του Παιδιού»