Ημερίδα : Υποστήριξη των ατόμων με Καρδιοπάθεια και η συμβολή των φροντιστών τους