Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

Η πραγματοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος γίνεται μέσω στοχευμένων δράσεων και εκστρατειών ενημέρωσης, διαφημίσεων, δημοσιοποιήσεων στα ΜΜΕ και στα Social Media, μέσω της συμμετοχή σε  Πανελλαδικά και Πανευρωπαϊκά Συνέδρια και πάσης φύσεως εξωτερικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα διανέμεται προς τους κηδεμόνες των επωφελούμενων «Ο οδηγός για τους γονείς για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες» και προς κάθε ενδιαφερόμενο το έντυπο υλικό του Συλλόγου, καθώς και ειδικά κόμιξ προσομοίωσης της ψυχολογικής κατάστασης των εφήβων  με Συγγενείς Καρδιοπάθειες.