Κάλυψη Εξόδων Μετακίνησης

 

Οι παιδοκαρδιοχειρουργικες επεμβάσεις πραγματοποιούνται σε Ιατρικά Κέντρα και Νοσοκομεία που βρίσκονται μόνο στην Αθήνα . Ο χρόνος παραμονής των καρδιοπαθών παιδιών στα Ιατρικά Κέντρα αγγίζει τις 7 ημέρες έως και τους 7 μήνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι οικογένειες των καρδιοπαθών παιδιών, που προέρχονται από την Επαρχία να αναγκάζονται  πέραν από την αναζήτηση στέγης, να καλύπτουν και τα έξοδα μετακίνησης από κάθε μέρος προς την πρωτεύουσα. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και ταυτόχρονα χρονοβόρα. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος έχει αναλάβει την κάλυψη αυτής της ανάγκης, εξασφαλίζοντας  στα μέλη του , τα εισιτήρια που χρειάζονται  εντός του εσωτερικού ,για να μεταβούν στα Κέντρα Αποκατάστασης, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και χειρουργικές επεμβάσεις.