Συνεισφορά στα Νοσήλια

«Η Καρδιά του Παιδιού» από την αρχή της ίδρυσης της έως και σήμερα υλοποιεί πρόγραμμα οικονομικής συνεισφοράς στις δαπάνες που απορρέουν από ιατρικές επεμβάσεις, καθετηριασμούς , εγχειρήσεις, κ.α. Με το πρόγραμμα οικονομικής συνεισφοράς μέχρι και σήμερα έχουν βοηθηθεί πάνω από 5.000 μέλη επανειλημμένα και υπολογίζεται ότι μέσα στα τρία τελευταία έτη έχει δαπανηθεί ένα μεγάλο ποσό, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των καρδιοπαθών παιδιών. Τα μέλη αυτά είναι κυρίως ανασφάλιστοι, άποροι και άνεργοι, οι οποίοι αδυνατούν λόγω της κατάστασης φτώχειας, στην οποία έχουν περιέλθει να παράσχουν στα καρδιοπαθή παιδιά τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και υπηρεσίες που χρειάζονται, προκειμένου να απολαύσουν μια ποιοτική ζωή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

ΜΗΤΕΡΑ

ΙΑΣΩ Παίδων

ΥΓΕΙΑ