Υπηρεσία Φιλοξενίας -Διαμονής

Οι παιδοκαρδιοχειρουργικες επεμβάσεις πραγματοποιούνται σε Ιατρικά Κέντρα και Νοσοκομεία που βρίσκονται μόνο στην Αθήνα . Ο χρόνος παραμονής των καρδιοπαθών παιδιών στα Ιατρικά Κέντρα αγγίζει τις 7 ημέρες έως και τους 7 μήνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι οικογένειες των καρδιοπαθών παιδιών, που προέρχονται από την Επαρχία να αναγκάζονται να ψάξουν στέγη, για μεγάλο χρονικό διάστημα . Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και ταυτόχρονα χρονοβόρα. «Η Καρδιά του Παιδιού»  έχει αναλάβει την κάλυψη αυτής της ανάγκης, εξασφαλίζοντας  στα μέλη της , τη διαμονή σε ξενοδοχεία που βρίσκονται κοντά στα Κέντρα Αποκατάστασης. Οι ημέρες διαμονής που καλύπτονται ποικίλουν ανά μέλος και περίπτωση, καθώς πολλές οικογένειες αναγκάζονται να διαμείνουν στην Αθήνα από 20 ημέρες και άνω.